Harmonie

Historie : "De oprichting" (1821-1840)

Mheerder harmonie is vanaf het begin harmonie geweest. Daarbij is de oprichtingsdatum echter door enige onduidelijkheid omgeven.

Het gangbare verhaal is dat een verregende Bronkprocessie aanleiding gaf tot een geschil met de ingehuurde muzikanten van St. Martensvoeren, die betaling eisten voor hun komst, terwijl de Jonkheid van Mheer weigerde om te betalen voor niet gespeelde muziek; daaruit zou men de conclusie hebben getrokken om de muzikale omlijsting van de Bronkprocessie voortaan maar in eigen beheer te houden.

Van de eerste jaren is weinig bekend. Het eerste archivarische levensteken dateert uit 1835. In dat jaar was er reeds sprake van een bestaande, functionerende en regionaal bekende Mheerder harmonie. Dat kunnen we concluderen uit een brief die op 21 april van dat jaar vanuit Valkenburg werd gericht aan de burgemeester van Mheer door ene commissaris L. van de Weijer. In de in het Frans gestelde brief wordt de harmonie uit het nietige Mheer uitgenodigd om deel te nemen aan een festival in het grote Brussel. Dit duidt erop dat de Mheerder harmonie reeds een zodanige reputatie had, dat men het signaleren van een Brussels festival opportuun achtte - het moet dus tegen 1835 al meer dan een eenvoudige blaaskapel zijn geweest (ook al lagen de maatstaven toen lang niet zo hoog als nu). 

De afsplitsing van de Zuidelijke Nederlanden in 1830 had voor de harmonie tot gevolg, dat zij weliswaar politiek te maken kreeg met Nederland , maar dat zij in de praktijk sterk verbonden bleef met België en dit nog heel lang, getuige het volgende: bij de viering van het 125-jarig jubileum in 1946 werd het feestterrein nog als vanzelfsprekend versierd met de Belgische en de Nederlandse vlag en werden de feestelijkheden geopend met Brabançonne en Wilhelmus; bij de Voerense begrafenis van de twaalf slachtoffers van een groot verkeersongeval in 1948 waren het de harmoniën van de aloude zusterdorpen, 's-Gravenvoeren, Mheer en Noorbeek, die de treurmuziek speelden; en de boekhouding van St. Cecilia liep tot in de jaren- 1960 in de valuta van beide landen.