Welkom op de website van MheerMheer is een dorp in het uiterste zuiden van Nederland in de provincie Limburg,  met een kleine 1000 inwoners waar tradities en folklore nog hoog  in het vaandel staan.


Op deze site krijgt u een indruk van de verenigingen, het dorpsleven en de tradities van Mheer.

Hier kunt u duizenden foto's bekijken van alle grote feesten die Mheer kent

Klik op de nieuwsknop voor het laatste nieuws!p5210001 

Ontstaan

Mheer is ontstaan op een plateau tussen twee omvangrijke droogdaluitlopers. Aan de zuidzijde gaat het plateau via een korte, relatief steile helling over in een droogdal, waarin de watergang Horstergrub is gelegen. Aan de noordzijde is de helling van het plateau langer en minder steil. Dit plateau maakt deel uit van een groter plateau: het Plateau van Margraten.

Wanneer het huidige dorp Mheer is ontstaan, is niet duidelijk. Wel zijn er resten gevonden die erop duiden dat al ruim voor onze jaartelling mensen in dit gebied woonden. Voor het eerst wordt melding gemaakt van dit kerkdorp in de 11e eeuw. Zoals gebruikelijk in de loop der eeuwen verruilde Mheer nogal eens van eigenaar. Dan was het weer een zelfstandigheid, dan weer viel het onder Spaans bezit, dan was het weer een heerlijkheid.

De parochie Mheer is ontstaan uit het moederdorp 's-Gravenvoeren. In 1658 wordt aan de Sint-Lambertuskerk van Mheer het recht van "het eerste en laatste sacrament" (doop en begrafenis) toegekend, hetgeen in de praktijk neerkomt op erkenning van Mheer als zelfstandige parochie. De parochie viert in 2008 haar 350-jarig jubileum.

Bebouwing

Het dorpsgebied van Mheer bestaat feitelijk uit een noordelijke en een zuidelijke kern (resp. 'Boven-' en 'Onder-Mheer') met daartussen het grondgebied van het kasteel Mheer en de parochiekerk. De kasteelplaats en de kerk nemen van oudsher een dominante positie in. De oude dorpsbebouwing heeft zich mede als gevolg van het grootgrondbezit van de kasteelheren van Mheer (ten westen en oosten van het kasteel) in het noorden geconcentreerd bij de put op de kruising van de Duivenstraat met de Rondelenstraat en de Leemstraat.

Zuidelijk van het kasteel heeft zich het andere deel van Mheer ontwikkeld, in het dal waar Stallestraat, Steegstraat P4130002en Papenweg uitlopen op de Dorpsstraat. Het noordelijk deel van het dorp, rond de Bovenste Hof, is altijd extensiever bebouwd geweest dan het zuidelijk deel, waar het Schepenhuis was gelegen.

De weg van Sint Geertruid naar Noorbeek heeft oorspronkelijk tussen kerk en kasteel gelopen ter plaatse van de huidige droge gracht. Dit is onder andere op te maken uit de positie van de naastgelegen hoeven in de Duivenstraat en het feit, dat de voorgangster van de huidige kerk met de ingang naar het kasteel was gericht.

Voor de agrarische en burgerbouw in het noordelijk en zuidelijk deel van Mheer vormt de ontwikkeling in de 18e eeuw de aanzet. Deze ontwikkeling, in de vorm van verdichting langs de oude straatpatronen, gaat door tot in de jaren zestig van de 20e eeuw. Dan begint men met het ontwikkelen van het gebied Jonge Hagen (tegenover de kerk van de Heilige Lambertus) met voornamelijk vrijstaande woningen.

Beschermd dorpsgezicht

De gebieden in Mheer, waaraan de ontstaansgeschiedenis van de kern nog is af te lezen, worden in de toekomst aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het gaat daarbij om het kasteel- en kerkcomplex, alsmede de beide oorspronkelijke bebouwingskernen ten noorden en zuiden daarvan. Globaal het gebiedIMG 0191 vanaf het kasteel in noordelijke richting tot aan Duivenstraat 19/14 en Rondelenstraat 14 en vanaf het kasteel in zuidelijke richting tot aan Papenweg 11/4, Dorpsstraat 50a, Stallestraat 30 en Steegstraat 23.

Naast dit toekomstig beschermd dorpsgezicht telt de kern Mheer ook nog 39 rijksmonumenten en 5 panden, die zijn aangewezen tot gemeentelijk monument.

Stenen huis

Het kasteel van Mheer bestond reeds in de veertiende eeuw. In 1314 werd het al vermeld als 'stenen huis'. Het muurwerk in vuursteen en gelegd in een visgraatverband doet zelfs denken aan de negende eeuw. De adellijke familie De Loë is sinds 1668 eigenaar en bewoner van dit landgoed. De vroegere burcht is vermoedelijk als lichttoren in gebruik geweest langs de Romeinse weg. Boven de poort prijkt een grote steen met het wapen van Imstenraedt-Mheer en het jaartal 1612. In de 17e eeuw werd het kasteel verbouwd en in de 20e eeuw werd het complex uitgebreid met een vleugel en werden de topgevels voorzien van trapgevels.Ook een achthoekig traptorentje werd aangebouwd.


Verenigingen

 • sinds 1567: Schutterij Sint Sebastianus
 • sinds 1690: Jonkheid Sint Aloysius
 • sinds 1821: Harmonie Sint Cecilia
 • sinds 1852: Zangkoor Sint Gregorius
 • sinds 1950: Voetbalvereniging BMR (Banholt, Mheer, Reijmerstok)
 • sinds 1952: Carnavalsvereniging De Sjravelerre
 • sinds 1959: ZijActief (voorheen Boerinnenbond en L.V.B.)
 • sinds 1978: blaaskapel "de Bergweider Musikanten" (voorheen ook "de Bölkes")
 • sinds 1982: Parochieblad "D'r Klabatter"
 • sinds 1983: Tennisvereniging De Gelimmet
 • Kerkbestuur van parochie Sint Lambertus
 • Jeugdvereniging JeVeMhBa
 • Heemkundevereniging
 • Seniorenvereniging
 • Biljartclub
 • Dansgroep JUMP