Biljart

DE GESCHIEDENIS VAN BILJART VERENIGING B.C. MERGELLAND


DE EERSTE CONTACTEN VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN BILJARTCLUB WERDEN OP 18 AUGUSTUS 1967 GELEGD.
OP 5 OKTOBER 1967 WERD HET BESTAAN VAN B.C. MERGELLAND EEN FEIT. NA DEZE START WERD IN HET SEIZOEN 1969/1970 HET KAMPIOENSCHAP BEHAALD. IN 1974 WERD BESLOTEN TOE TE TREDEN TOT DE K.N.B.B. (KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJART BOND). ZODOENDE WERD 1974/1975 ONZE EERSTE ERVARING IN DE GROTE COMPETITIE, DOCH DEZE WAS NIET ZOALS MEN ZICH DAT HAD VOORGESTELD, DAAR TWEE WEKEN VOOR DE AANVANG VAN DE COMPETITIE DE HEER BROUWERS, (EIGENAAR VAN HET CLUBLOKAAL CAFÉ MERGELLAND NU DE SMIDSE ) ONS MEEDEELDE DAT HET BILJART VERKOCHT WAS. NA DIT FEIT MOESTEN WIJ UITKIJKEN NAAR EEN NIEUW CLUBLOKAAL. ZONDER BILJART WAS BILJARTEN UITERAARD NIET MEER MOGELIJK. REDDER IN DE NOOD WAS DHR QUANTEN ( EIGENAAR VAN HET CAFÉ TEGENOVER DE KERK ) DIE ZEI DAT ALS WIJ DE CLUB ERGENS VOOR ÉÉN SEIZOEN KONDEN ONDERBRENGEN, HIJ ZIJN LOKAAL ZODANIG ZOU VERBOUWEN DAT HIJ EEN BILJART KON PLAATSEN. NAAR AANLEIDING VAN DEZE TOEZEGGING WERD KONTACT OPGENOMEN MET DHR MOEN WONENDE TE NOORBEEK OM DAAR EEN COMPETITIE TE KUNNEN SPELEN. DHR MOEN WAS HIERTOE BEREID EN DUS WERDEN ONZE EERSTE OFFICIËLE WEDSTRIJDEN IN NOORBEEK GESPEELD. IN 1975 KONDEN WIJ DAN EINDELIJK WEER OVER EEN VAST LOKAAL BESCHIKKEN EN WEL CAFÉ QUANTEN WELKE TOT OP DE DAG VAN VANDAAG HET CLUBLOKAAL IS.


HUIDIGE SITUATIE


AANGEZIEN HET AANTAL LEDEN DE LAATSTE JAREN STERK AFNAM (ZOALS BIJ VEEL VERENIGINGEN) WERD BESLOTEN OM DE CLUB NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN. DIT HAD TOT GEVOLG DAT HET LIDMAATSCHAP VAN DE K.N.B.B. IN 1999 WERD OPGEZEGD EN DE CLUBLEDEN OVERGINGEN TOT HET SPELEN VAN EEN ONDERLINGE COMPETITIE. NU WAS DE DREMPEL OM BILJART TE GAAN SPELEN EEN STUK LAGER GEWORDEN, OMDAT BIJ DE OFFICIËLE COMPETITIE OM DE WEEK NAAR EEN ANDERE BILJARTCLUB GEREISD MOEST WORDEN( IN TENUE ). DIT EN HET FEIT DAT DE OPZET VAN ONDERLINGE COMPETITIE EEN STUK FLEXIBELER IS, WAREN ER MEER MENSEN BEREID OM TE GAAN BILJARTEN.  ONDERTUSSEN ZIJN ER AL WEER TWEE JAAR WEER VOORBIJ EN KAN WORDEN GESTELD DAT DEZE DRASTISCHE VERANDERING TEN GUNSTE IS GEWEEST. DE BILJART AVONDEN ZIJN ZEER SPANNEND, SPORTIEF EN TEVENS HEEL GEZELLIG ( UITERAARD ONDER HET GENOT VAN EEN WIT KRAAGJE) . HET AANTAL LEDEN IS OP DIT MOMENT 13 EN ER ZIJN NOG STEEDS
MENSEN DIE OVERWEGEN OM ERBIJ TE KOMEN.