Jevembha

jevembha geschiedenis


ER HEEFT IN DE 70'ER JAREN JEUGDWERK BESTAAN, ECHTER DIT VERDWEEN WEER,NA JAREN VAN ACTIVITEITEN VAN KINDERVAKANTIEWERK EN CLUBAVONDEN.
IN 1984 HEEFT EEN GROEPJE JEUGDIGEN, DIE INDERTIJD ZELF ALS KIND MEEDEDEN AAN DIT JEUGDWERK WEER EEN AANZET GEDAAN.
MET MEDEWERKIJNG VAN LIJN 2000 WERD KINDERVAKANTIEWERK OPGESTART.
DIT GROEPJE JEUGDIGEN WAS ZELF OOK NOG VRIJ  JONG NAMELIJK 15 EN 16 JAAR OUD.
KINDERVAKANTIEWERK WERD GEHOUDEN BIJ HET VOORMALIGE CLUBGEBOUW VAN JEVEMH.
ECHTER IN 1988 KON DE JEUGD NIET MEER TERECHT OP DE GROND ACHTER HET CLUBGEBOUW DOOR DE AANLEG VAN SPORTACCOMMODATIE.
ER WERD EEN OPLOSSING GEVONDEN; HET TRAININGSVELD MET DE KLEEDLOKALEN VAN VOETBALCLUB 'MHEERDERBOYS'.
HET CLUBGEBOUW BLEEF DIENST DOEN ALS OPSLAGRUIMTE.
VAN HET TRAININGSVELD KON STG. KINDERVAKANTIEWERK MHEER-BANHOLT DRIE JAAR GEBRUIK MAKEN.

TOT OVERMAAT VAN RAMP BLEEF VAN DE OPSLAGRUIMTE NIETS OVER DOOR EEN ALLES VERWOESTENDE BRAND.
GEEN TERREIN, GEEN SPULLEN, EN GEEN OPSLAGRUIMTE, HET ZAG ER WEER NAAR UIT DAT HET JEUGDWERK VERLOREN ZOU GAAN.
VEEL VRIJWILLIGERS EN ENKELE BESTUURSLEDEN HIELDEN HET VOOR GEZIEN.
BIJ DE GEMEENTE WERD MEN VAN HET KASTJE NAAR DE MUUR GESTUURD.
TOCH BLEEF EEN GROEPJE ENTHOUSIAST.
OP HET TERREIN ACHTER DE TENNISBANEN KONDEN WE KINDERVAKANTEIWERK HOUDEN, DIT WAS HET JAAR 1991.
DE GROEP KREEG TE MAKEN MET PROBLEMEN DIE ZE NOG NOOIT HADDEN GEHAD.
STROOMVOORZIENINGEN? , WATERVOORZIENINGEN? , ONDERDAK? VOOR HET LAATSTE WERD EEN GROTE TENT EN EEN KANTOORUNIT GEHUURD.
VOOR DE VOORZIENINGEN KONDEN WE TERRECHT BIJ DE TENNISVERENEGING 'DE GELIMMET'.
OPSLAGRUIMTE KREGEN WE IN CADIER EN KEER.
VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN NIEUW CLUBGEBOUW MOESTEN ER MEER ACTIVITEITEN GEORGANISEERD WORDEN.
DUS WERD JEVEMH NIEUW LEVEN IN GEBLAZEN.
MEER ACTIVITEITEN ORGANISEREN ZONDER EEN VASTE LOCATIE TE HEBBEN WAS MOEILIJK, DIT BLEEF OOK ZO.
ER WAS ECHTER NOG EEN KEINE GROEP DIE MAANDELIJKS EEN AVTIVITEIT PROBEERDE TE ORGANISEREN VOOR DE JEUGD VAN MHEER EN BANHOLT.
DIT LUKTE NIET ALTIJD, OF HET AANTAL DEELNEMERS WAS ERG GERING.
DIT WERKTE NIET ALTIJD EVEN MOTIVEREND.

KINDERVAKANTIEWERK BLOEIDE ECHTER, WE LEERDE OMGAAN MET DE PROBLEMEN.
DE GROEP VRIJWILLIGERS VERANDERDE WEL OM DE ZOVEEL JAREN IETS, MAAR EEN VASTE GROEP BLEEF.
OOK AAN DE OPSLAGPLAATS IN CADIER EN KEER KWAM EEN EINDE.
EEN NIEUWE WERD GEVONDEN IN NOORBEEK.
HET HOUT (VOOR BOUW HUTTEN) KREEG EEN NIEUWE LIGPLAATS TUSSEN BANHOLT EN REYMERSTOK.
EINDELIJK IN 1997 WAS HET DAN ZO VER, NADAT ER WAS BESLOTEN OM HET GEMEENTELAGER TE VERNIEUWEN EN DE REALISATIE VAN DE EIGEN PLEK VOOR DE VRIJWILLIGE BRANDWEER, KREEG OOK HET JEUGDWERK HIER EEN PLEK.
HET GEBOUW WAS AF ALLEEN HET INTERIEUR MOEST NOG WORDEN GEPLAATST.
TOCH GING DE OVERGEBLEVEN GROEP, AANGEVULD MET NIEUWE VRIJWILLIGERS, WEER MET FRISSE MOED VERDER.
NA JAREN VAN KOMMER EN KWEL (IN 1996 TELDE KINDERVAKANTIEWERK MEER DAN 20 BEGLEIDERS EN 115 DEELNEMENDE KINDEREN, JEVEMH DAARTEGEN TELDE SOMS NOG GEEN 5 DEELNEMERS) KON HET JEUGDWERK VOOR DE JEUGD VAN MHEER EN BANHOLT ZICH EINDELIJK GAAN ONTWIKKELEN TOT EEN GOED GELEIDE ORGANISATIE.