Verenigingen

 • sinds 1567: schutterij Sint Sebastianus
 • sinds 1690: jonkheid Sint Aloysius
 • sinds 1821: harmonie Sint Cecilia
 • sinds 1852: zangkoor Sint Gregorius
 • sinds 1952: voetbalvereniging Mheerder Boys (voorheen R.K.M.F.C.); vanaf 1 juli 2009 genaamd BMR, na fusie met Banholtia en Reymerstokse Boys
 • sinds 1952: carnavalsvereniging De Sjravelerre
 • sinds 1959: ZijActief (voorheen Boerinnenbond en L.V.B.)
 • sinds 1978: blaaskapel "de Bergweider Musikanten" (voorheen ook "de Bölkes")
 • sinds 1982: parochieblad "D'r Klabatter"
 • sinds 1983: tennisvereniging De Gelimmet
 • kerkbestuur van parochie Sint Lambertus
 • jeugdvereniging JeVeMhBa
 • heemkundevereniging
 • seniorenvereniging
 • biljartclub
 • dansgroep JUMP

Bekende inwoners

 
Frans de Loë (1789-1838)
 • Frans Charles Antoine baron de Loë (1789-1838) - eerste gouverneur van Limburg (1830-1831).
  • Frans' vader Edmond Assuerus de Loë (1749-1813) - Pruisisch officier en Frans senator.
  • Frans' zoon Otto Napoleon de Loë (1821-1897) - Burgemeester van Mheer (1852-1863 en 1876-1882).
 • Sjeng Hendrikx (1902-1991)[3][4] - voormalig pikeur en stoeterijhouder, met nationale successen rond 1970.
 • Bertus de Rijk (1924-2012) - hoogleraar wijsbegeerte, PvdA-politicus en -senator (1956-1961 en 1964-1991).
 • Henk Beckers (1944) - VVD-politicus en senator in de Eerste Kamer (sinds 2011).
 • Joep Leerssen (1955) - letterkundige, kreeg in 2008 de NWO-Spinozapremie.
 • Rob Delahaije (1959) - ex-profvoetballer bij MVV Maastricht.
 • Fried Dobbelstein (1961) - dirigent, organist en eufoniumspeler.