Slipjacht geschiedenis

Slipjacht geschiedenis
De slipjacht is een nabootsing van de oude traditie van de parforce jacht.

Een gedisciplineerde grote groep van Engelse foxhounds, de meute, volgt in het buitengebied in Nederland een door sliptrekkers gemaakt kunstmatig vossenspoor van enkele kilometers.
De zogenaamde Master Huntsman leidt de slipjacht, waarbij hij wordt geassisteerd door enkele geoefende ruiters en amazones. Zij worden op enige afstand gevolgd door deelnemers, gekleed in klassiek ruitertenue.
De honden en paarden worden het hele jaar door getraind en daags voor de jacht wordt gekeken of ze in goede conditie zijn voor de slipjacht.

Het spoor leidt de meute, de equipage en de ruiters door het lokale landschap, zoals een vos dat ook zou doen, waarbij ze natuurlijke hindernissen moeten overwinnen zoals greppels, omgevallen bomen, sloten en heggen.
Het traject wordt vooraf in nauw overleg met landeigenaren en -gebruikers vastgesteld, waarbij er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna.
Een slipjacht bestaat uit drie runs van zeven kilometer, met een rust tussen de runs om op adem te komen.
Na de derde run krijgen de honden als beloning een koeienpens. Daarna wordt de jacht afgesloten met het spelen van jachthoornmuziek.

De slipjacht dateert uit het begin van de 19e eeuw en komt uit Engeland, vandaar dat Engelse namen en signalen worden gebruikt.
Oorspronkelijk, in Engeland, werd de slipjacht gebruikt om de snelheid en de behendigheid van de honden te testen.
Er werd niet op dieren gejaagd, uitsluitend op een kunstmatig getrokken vossenspoor.
Sedert de 19e eeuw reden vooral cavaleristen in Nederland slipjachten om hun rijvaardigheid in 'onverkend terrein' te testen en vergroten.
Er werd een meute Engelse foxhounds verkregen en ondergebracht bij de Rijschool in Amersfoort.

In 1919 werd de Nederlandsche Jachtvereeniging opgericht. In november van dat jaar werd de eerste NJV slipjacht verreden op de Leusderheide.
Er namen 150 ruiters aan deel. In 1924 verleende H.M. Koningin Wilhelmina de vereniging het predicaat Koninklijk.
De afgelopen jaren heeft de Vereniging zich actief ontwikkelt waarbij opgemerkt kan worden dat terreinen steeds meer naar het Oosten van Nederland opschoven en steeds meer rekening wordt gehouden met aanwezige flora en fauna waar de slipjacht wordt georganiseerd.
De wetgeving hierover wordt nauwlettend gevolgd. In de loop der jaren hebben zich steeds meer vrouwen aangemeld als lid van de vereniging, die voorheen voornamelijk uit mannen bestond.