Schutterij geschiedenis

De oorsprong
Meer dan vier eeuwen geleden werd in Mheer een schutterij, een schuttersgilde of een schutbroederschap opgericht.
Het juiste oprichtingsjaar zou 1567 zijn en dit zou blijken uit een aantekening onderaan een inventarislijst van zilveren schilden, opgemaakt en eigenhandig geschreven op 30 mei 1898 door Levinus baron de Loë (geboren 4 oktober 1861, overleden 5 juni 1925), overgrootvader van de huidige beschermheer der schutterij Diederik baron de Loë.
Na de heroprichting van de schutterij in 1936 werd deze inventarislijst overgetypt, maar helaas slopen er enkele fouten in de nieuwe tekst en één hiervan ging, nadat het origineel verdwenen was, een eigen leven leiden. In deze getypte versie staat letterlijk te lezen : 

"Een wapenschil van het geslacht Imstenrade welke den vogel geschonken hebben om het jaar ± 1617 naar 50 jarig bestaan der schutterij."

In deze zin staan al twee onzekerheden, nl. "om het jaar" en "±" voor het jaartal!
Toch heeft men in 1967, zonder verder onderzoek, deze gelegenheid met beide handen aangegrepen om het 400-jarig bestaansfeest uitbundig te vieren.
Inmiddels is de schutterij dankzij de welwillendheid van baron de Loë weer in het bezit gekomen van de originele handgeschreven versie uit 1898.
Duidelijk is op het origineel te zien dat er geknoeid is met het jaartal en al zou dit niet het geval zijn dan blijft nog de vraag waar de wijsheid vandaan komt dat de vogel geschonken zou zijn ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der schutterij.
De schutterij is niet in het bezit van geschreven bronnen uit de tijd rond de vermeende oprichting en ook na een intensieve speurtocht in diverse archieven zijn er geen bewijsstukken gevonden die bovenstaande bewering kunnen staven.
"Wat is er dan wel ?", zult u zich afvragen.
Zowel de zilveren vogel als het wapenschild waarvan in de inventarislijst gewag wordt gemaakt zijn bewaard gebleven en deze zullen eens wat nader onder de loep genomen worden.
De Koningsvogel is een zogenaamde gehele, gegraveerde zilveren vogel met opstaande vleugels op getorst takje met vergulde kroon, kam snavel en poten.
Onder de staart bevinden zich twee zilvermerken die er volgens een deskundige pas later zijn ingeslagen dan dat de vogel gemaakt is.
Vermoedelijk is de zilveren vogel ongekeurd afgeleverd en heeft men hem later (moeten ?) laten keuren.