Harmonie geschiedenis

Een historisch overzicht van 1821 tot 2016
De vereniging werd opgericht in 1821 na een woordenwisseling tussen leden van de Jonkheid van Mheer en muzikanten uit St. Martensvoeren.
Thans staat de harmonie te boek als de oudste harmonie van Nederland.
Vóór 1821 werd regelmatig gebruik gemaakt van muzikanten uit de Belgische grensstreek om dorpsgebeurtenissen muzikaal bij te luisteren.
Zo ook op processiezondag 24 juni 1821. Die dag werd de processie afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden.
De muzikanten wilden echter toch betaald worden, wat in slechte aarde viel bij de bewoners van Mheer.
Na lang overleg werd het besluit genomen zelf een muziekvereniging op te richten.
Mheer kreeg daardoor als eerste plaats in de regio een eigen harmonie.
De familie de Loë, woonachtig op Kasteel Mheer, besloten het beschermheerschap op zich te nemen.
Met hun steun werden de eerste muziekinstrumenten aangeschaft.
Nu, 195 jaar later, vervult deze familie nog steeds het beschermheerschap.
De huidige beschermheer is Diederik baron de Loë.
De harmonie heeft betere en slechtere tijden gekend.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er geen activiteiten mogelijk.
Ondanks het gevaar van invordering heeft de vereniging nooit steun verleent aan de bezetter.

Een lichtpunt was in 1951, waarin een eigen verenigingslokaal werd gebouwd.
Het gebouw kwam er dankzij een actief bestuur en met medewerking van vele inwoners van Mheer.
Dit gebouw is nog steeds de thuisbasis van de harmonie, al is ze door de jaren heen meermaals ver- en uitgebouwd.
Daarna werd in 1956 door Hare Majesteit de Koningin het predicaat ‘Koninklijk’ toegekend als blijk van erkentelijkheid voor de eerbiedwaardige staat van dienst.

In 1961 kreeg de harmonie haar eerste blauwe uniformen.
Dit werd verzorgd door een comité van betrokken inwoners.
Dit comité groeide uiteindelijk tot het Steuncomité in 1973.
Het steuncomité bood in 1974 wederom nieuwe uniformen aan.
Het steuncomité is nog steeds actief en onmisbaar voor de vereniging, met name op financieel gebied.

In 1998 werd de cd ‘Processiemarsen’ uitgegeven. De cd kreeg goede recensies en was een verkoophit overal in het land.

In 2000 kreeg de harmonie een nieuwe drapeau. Dit vaandel was met de hand vervaardigt door zuster Geertrui uit Antwerpen en was een kopie van het vaandel uit 1957.

Begin september 2006 werd het 185 – jarig jubileum gevierd. Tijdens dit feestweekend waren er optredens van onder andere Vlado Kumpan. Verder vonden in dit weekend ook de 31e Mars- en Showwedstrijden plaats.

In 2011 werd opnieuw een jubileum gevierd. Ditmaal was de vereniging 190 jaar oud. Doorheen het jaar werden diverse activiteiten georganiseerd met als slotnoot een 3-daags feestweekend.Het orkest

Het orkest is een traditioneel symphonish harmonieorkest. Het bestaat uit ongeveer 75 muzikanten. Het orkest speelt uiteenlopende stijlen van muziek, van symphoniën tot marsen, van koralen tot lichte muziek.