Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer komt uit in de eerste divisie.

De harmonie komt uit het Zuid-Limburgse dorpje Mheer, ongeveer 10 km ten zuid-oosten van Maastricht. De afstand tot de Belgische grens wordt uitgedrukt in meters. Andere dorpen in de buurt zijn St. Geertruid, Banholt, Noorbeek en Eijsden (elk van deze dorpen heeft overigens minimaal 1 eigen orkest).

In Limburg is de harmonie- en fanfaremuziek niet weg te denken uit het culturele verenigingsleven. Bijna ieder dorp heeft zijn eigen harmonie- of fanfare orkest. Het niveau is zeer hoog. Zeker in vergelijking met de rest van Nederland. De Limburgse muziekverenigingen draaien mee op wereldniveau evenals de korpsen uit Spanje en België.

De Drumband
Als drumband van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia fungeerde jarenlang een gezamenlijke drumband van Schutterij St. Sebastianus en Koninklijke Harmonie St.
Cecilia. Pas in 1973 werd de drumband als onderdeel van de harmonie geïnstalleerd.
Het aantal leden bedroeg destijds 12.


Deze drumband heeft jarenlang gefunctioneerd als begeleiding bij met name het straatgebeuren, het naar buiten treden van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia.
Na diverse jaren onder leiding te hebben gestaan van achtereenvolgens Jean Sneepers sr., Jaak Jacobs en Raymond Spons, staat de drumband sinds 1996 onder leiding van de gedreven instructeur Frank Marx.

In 1998 vierde de drumband zijn 25 jarig jubileum. In 1999 werd de aandacht verlegd naar het concertpodium.

In de loop van 2004 en begin 2005 ging het door verschillende omstandigheden iets minder goed met de drumband.
Het voortbestaan van de groep werd bedreigd.
In april 2005 werden oud-leden benaderd weer lid te worden van de drumband.
Dit resulteerde in een versterking met een drietal leden, dat ook in het verleden tot de groep behoorde, te weten de gebroeders Mark, Michel en Patrick Crutzen.


Na lang zoeken werd een nieuwe instructeur gevonden in de persoon van de heer Math Blezer uit Simpelveld.
De instructeur begon zijn werkzaamheden in Mheer op 16 maart 2005.

Als gevolg van gezondheidsproblemen moest Math stoppen in mei 2011.

Weer moest er een zoektocht plaats vinden naar een nieuwe instructeur.
Deze werd op 21 september 2011 gevonden in de persoon van Jan HJM Volders uit St. Geertruid.