Harmonie geschiedenis

Een historisch overzicht van 1821 tot 2016
De vereniging werd opgericht in 1821 na een woordenwisseling tussen leden van de Jonkheid van Mheer en muzikanten uit St. Martensvoeren.
Thans staat de harmonie te boek als de oudste harmonie van Nederland.
Vóór 1821 werd regelmatig gebruik gemaakt van muzikanten uit de Belgische grensstreek om dorpsgebeurtenissen muzikaal bij te luisteren.
Zo ook op processiezondag 24 juni 1821. Die dag werd de processie afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden.
De muzikanten wilden echter toch betaald worden, wat in slechte aarde viel bij de bewoners van Mheer.
Na lang overleg werd het besluit genomen zelf een muziekvereniging op te richten.
Mheer kreeg daardoor als eerste plaats in de regio een eigen harmonie.
De familie de Loë, woonachtig op Kasteel Mheer, besloten het beschermheerschap op zich te nemen.
Met hun steun werden de eerste muziekinstrumenten aangeschaft.
Nu, 195 jaar later, vervult deze familie nog steeds het beschermheerschap.
De huidige beschermheer is Diederik baron de Loë.
De harmonie heeft betere en slechtere tijden gekend.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er geen activiteiten mogelijk.
Ondanks het gevaar van invordering heeft de vereniging nooit steun verleent aan de bezetter.

Een lichtpunt was in 1951, waarin een eigen verenigingslokaal werd gebouwd.
Het gebouw kwam er dankzij een actief bestuur en met medewerking van vele inwoners van Mheer.
Dit gebouw is nog steeds de thuisbasis van de harmonie, al is ze door de jaren heen meermaals ver- en uitgebouwd.
Daarna werd in 1956 door Hare Majesteit de Koningin het predicaat ‘Koninklijk’ toegekend als blijk van erkentelijkheid voor de eerbiedwaardige staat van dienst.

In 1961 kreeg de harmonie haar eerste blauwe uniformen.
Dit werd verzorgd door een comité van betrokken inwoners.
Dit comité groeide uiteindelijk tot het Steuncomité in 1973.
Het steuncomité bood in 1974 wederom nieuwe uniformen aan.
Het steuncomité is nog steeds actief en onmisbaar voor de vereniging, met name op financieel gebied.

In 1998 werd de cd ‘Processiemarsen’ uitgegeven. De cd kreeg goede recensies en was een verkoophit overal in het land.

In 2000 kreeg de harmonie een nieuwe drapeau. Dit vaandel was met de hand vervaardigt door zuster Geertrui uit Antwerpen en was een kopie van het vaandel uit 1957.

Begin september 2006 werd het 185 – jarig jubileum gevierd. Tijdens dit feestweekend waren er optredens van onder andere Vlado Kumpan. Verder vonden in dit weekend ook de 31e Mars- en Showwedstrijden plaats.

In 2011 werd opnieuw een jubileum gevierd. Ditmaal was de vereniging 190 jaar oud. Doorheen het jaar werden diverse activiteiten georganiseerd met als slotnoot een 3-daags feestweekend.Het orkest

Het orkest is een traditioneel symphonish harmonieorkest. Het bestaat uit ongeveer 75 muzikanten. Het orkest speelt uiteenlopende stijlen van muziek, van symphoniën tot marsen, van koralen tot lichte muziek.


Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer komt uit in de eerste divisie.

De harmonie komt uit het Zuid-Limburgse dorpje Mheer, ongeveer 10 km ten zuid-oosten van Maastricht. De afstand tot de Belgische grens wordt uitgedrukt in meters. Andere dorpen in de buurt zijn St. Geertruid, Banholt, Noorbeek en Eijsden (elk van deze dorpen heeft overigens minimaal 1 eigen orkest).

In Limburg is de harmonie- en fanfaremuziek niet weg te denken uit het culturele verenigingsleven. Bijna ieder dorp heeft zijn eigen harmonie- of fanfare orkest. Het niveau is zeer hoog. Zeker in vergelijking met de rest van Nederland. De Limburgse muziekverenigingen draaien mee op wereldniveau evenals de korpsen uit Spanje en België.

De Drumband
Als drumband van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia fungeerde jarenlang een gezamenlijke drumband van Schutterij St. Sebastianus en Koninklijke Harmonie St.
Cecilia. Pas in 1973 werd de drumband als onderdeel van de harmonie geïnstalleerd.
Het aantal leden bedroeg destijds 12.


Deze drumband heeft jarenlang gefunctioneerd als begeleiding bij met name het straatgebeuren, het naar buiten treden van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia.
Na diverse jaren onder leiding te hebben gestaan van achtereenvolgens Jean Sneepers sr., Jaak Jacobs en Raymond Spons, staat de drumband sinds 1996 onder leiding van de gedreven instructeur Frank Marx.

In 1998 vierde de drumband zijn 25 jarig jubileum. In 1999 werd de aandacht verlegd naar het concertpodium.

In de loop van 2004 en begin 2005 ging het door verschillende omstandigheden iets minder goed met de drumband.
Het voortbestaan van de groep werd bedreigd.
In april 2005 werden oud-leden benaderd weer lid te worden van de drumband.
Dit resulteerde in een versterking met een drietal leden, dat ook in het verleden tot de groep behoorde, te weten de gebroeders Mark, Michel en Patrick Crutzen.


Na lang zoeken werd een nieuwe instructeur gevonden in de persoon van de heer Math Blezer uit Simpelveld.
De instructeur begon zijn werkzaamheden in Mheer op 16 maart 2005.

Als gevolg van gezondheidsproblemen moest Math stoppen in mei 2011.

Weer moest er een zoektocht plaats vinden naar een nieuwe instructeur.
Deze werd op 21 september 2011 gevonden in de persoon van Jan HJM Volders uit St. Geertruid.


De stimulerende kracht van de instructeur en het grote enthousiasme van alle leden hebben erin geresulteerd, dat de drumband van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia op dit moment weer een drumband met spirit is.
Het huidige doel is voornamelijk optreden bij buitenactiviteiten zoals Processie, Koningsvogelschieten, openluchtconcert e.a., in de meeste gevallen samen met de harmonie.
Daarnaast deelnemen aan activiteiten van de Muziekfederatie Limburg Zuid West, met name het drumbandfestival en de marswedstrijden.

Resultaten afgelopen concoursen
30 maart 2008: Drumbandfestival 's Gravenvoeren. Predikaat GOED.
23 april 2006: Drumbandfestival Cadier & Keer: Predikaat GOED
5 februari 2000: Landskampioen te Stevensweert
28 november 1999: Limburgs kampioen te Brunssum.
26 september 1999: Bondsconcours te Nieuwstadt; 3e divisie concertwedstrijden. Resultaat: 90.5 punt; 1e prijs met lof der jury.

Bron Koninklijke Harmonie St Cecilia Mheer