De Romeinen
Ook het Romeinse rijk kende verschillende feesten tussen 21 december en 21 maart, met als oorsprong het lente- ofwel nieuwjaarsfeest.
Bij dit feest speelde eveneens vruchtbaarheid (en dus nieuw leven) een grote rol.
Oorspronkelijk werd het nieuwjaar gelijk met het begin van de lente gevierd.
Julius Caesar veranderde de kalender echter en verschoof de nieuwjaarsdatum naar 1 januari.
Hierdoor verschoof ook het lentefeest in de Romeinse steden, echter op het platteland bleef het lentefeest gevierd worden op de oorspronkelijke datum en tevens eigenlijke dag van het nieuwe jaar dat tot dan toe steeds bij het beginnen van de lente werd gevierd.

Nog in de benaming van de huidige maanden is de kalender wijziging van caesar terug te vinden.
De namen van de laatste vier maanden van ons jaar zijn van Romeinse oorsprong.
September betekent 'zevende' maar vormt thans de negende maand in de jaarcyclus.
Oktober (8) november (9) en december (10) sluiten het jaar af.
Het moge duidelijk zijn dat, volgens de telling, nog twee maanden moeten volgen! en dat is ook zo.
Oorspronkelijk was januari de elfde en februari de laatste maand in de jaarcyclus.
Daarmee is dan ook meteen opgehelderd waarom februari eenmaal in de vier jaar een extra dag telt.
Elke boekhouder -en dus ook de kalenderboekhouder zou deze dag namelijk aan het einde van het jaar plaatsen.

Tijdens het Romeins lentefeest was er ook sprake van rol omkering.
De slaven oefende kritiek uit op hun meesters en hielden deze zelfs voor gek.
De mensen verkleden en maskerden zich en..... er werd iemand tot schijnkoning verheven.
Degene die het geluk -of beter gezegd de pech- had het stuk van de koek te krijgen met een boon erin moest zich schikken in zijn lot.

Germanen en Kelten

Soortgelijke rituelen zoals hiervoor beschreven werden ook door onze eigen verre voorvaderen, de germanen, galliers en kelten gevierd.
De Germanen vierden met het joel feest de geboorte van de zon.
Centraal daarin stond de vruchtbaarheidsgodin Nerthus.
Tijdens het feest werd met het beeld van de god Frey op een schip met wielen rondgetrokken, begeleid door een vrolijke stoet personen in dier vermomming en mannen gehuld in vrouwenkleren.