In die eerste jaren werd de Mei-den stiekem uit het bos van Altembroek gestolen en op de schouders naar Mheer gedragen.
Daar aangekomen werd hij door zowel ongehuwde als gehuwde mannen met de bekende hefbomen rechtgezet.
In 1934 besluit de Mei-club om de Den met paardenkrachten te halen.
In dat eerste jaar trekken twaalf versierde paarden de kar met daarop de trotste Mei-den van Mheer.
De Den werd op Snauwenberg geladen en vandaar trok men Voerenberg af richting Voeren.
Na het nemen van enige ‘dröpkes’ aan d’r pley in Voeren ging men verder naar g’n Vitsje.
Via de Stashaag bereikte de Den Mheer en werd er een ‘triomftocht’ door het dorp gemaakt.
Aan de put in boven-Mheer werd gedraaid en zo keerde de stoet weer terug naar onder-Mheer, waar de Den werd rechtgezet.
In die eerste jaren stond de Den naast het voormalig kapelletje in onder-Mheer. Later in de naaste omgeving van de put in onder-Mheer, bij de smidse. Vanaf de jaren zestig wordt de Mei-den naast de St. Lambertuskerk geplant.

Als gevolg van de landbouwmechanisatie waren er in 1958 te weinig paarden in Mheer om de Den te halen en werd besloten om de tractor in te zetten.
Met het wegvallen van de paarden, viel ook de belangstelling en het enthousiasme voor het mei-gebeuren weg.
In 1983 werden weer levende paardenkrachten gebruikt en dit zorgde weer voor een opleving van de traditie.
Sindsdien zorgen de paarden weer ieder jaar voor een schitterend schouwspel, een samenspel tussen mens en dier.

Tot slot

Het planten van een den aan de vooravond van de bloeimaand maakt deel uit van het erfgoed van onze voorvaderen uit een ver verleden.
Zij waren ervan overtuigd dat hij hun een vruchtbare oogst en daarmee nieuw leven zou brengen.
Wij zijn ervan overtuigd dat de den saamhorigheid en eensgezindheid binnen onze gemeenschap dient en dat we deze vruchtbare traditie zullen voortzetten en doorgeven aan een nieuwe generatie.
Dat de traditie van de Mheerder Mei-den haar vruchten blijft afwerpen en nog lang mag blijven groeien en bloeien!

 

Armand Oprey